Τα οφέλη από την εφαρμογή του CARBONTOUR+ για τα τουριστικά καταλύματα, είναι πολλαπλά, όπως:

 

  • Εξοικονόμηση πόρων με την εφαρμογή μέτρων για:

o   τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας

o   τη  μείωση του καταναλισκόμενου νερού

o   την ορθότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

  •   Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του περιβαλλοντικού προφίλ των τουριστικών καταλυμάτων.
  •   Έμμεση βελτίωση των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών και συνεπώς της προσφερόμενης ποιότητας τουρισμού.