Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - ΕΜΠ

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι μια εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ με επικεφαλής την Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Η Μονάδα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων επιστημόνων και είναι σε στενή συνεργασία με Υπουργεία και Κυβερνήσεις, καθώς επίσης και πολλούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών και των προγραμμάτων δράσης. Η Μονάδα έχει αναλάβει περισσότερα από 100 προγράμματα, εθνικά και διεθνή συμπεριλαμβανομένων Life-Environment, Life-3rd Countries, Twinning and MEDA-Water προγραμμάτων κ.α.

Η Καθ. Μαρία Λοϊζίδου, ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού έργου Life+ Carbontour και επικεφαλής της ανάπτυξης του λογισμικού Carbontour.

 


   Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Από το ξεκίνημά της πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και Προστατευόμενων Περιοχών, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην προστασία βιότοπων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE  (Foundation for Environmental Education), για λογαριασμό του οποίου διαχειρίζεται πέντε διεθνή Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης, μεταξύ των οποίων είναι οι Γαλάζιες Σημαίες και το Eco-label GREEN KEY.

Είναι επίσης μέλος των διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών: IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης), ECNC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας της Φύσης), EUCC (Ευρωπαϊκή Ένωση για την Προστασία των Ακτών).  Συνεργάζεται στενά με άλλες μεγάλες ελληνικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε κοινούς στόχους, καθώς και με αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford. Στην παρούσα φάση η ΕΕΠΦ συνεργάζεται με την ομάδα του CarbonTour+ για να εντάξει την χρήση του εργαλείου στα κριτήρια του GREEN KEY.

 


Στελέχη της εταιρείας συμβούλων Envireco Consulting Α.Ε, έλαβαν μέρος στην υλοποίηση του αρχικού λογισμικού Carbontour, και συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Carbontour+

 


 Στελέχη της εταιρείας συμβούλων Innoveco, έλαβαν μέρος στην υλοποίηση του αρχικού λογισμικού Carbontour, και συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Carbontour+